Forside

Velkommen til Visens Venner Kalundborg.

Vi vil gerne invitere dig til til vores viseaftener med masser af viser i forskellige genrer.

Hvor og hvornår, kan du se i vores "Kalender".

Generalforsamling

På Skolen på Herredsåsen, hus 3

Kl. 19.30

 

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling Skolen på Herredsåsen hus 2. Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19,30

 

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasseren

5. Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand for 2 år Anne Juul modtager genvalg

7. Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år Jan Hyldal modtager genvalg

8. Valg af en bestyrelsessuppleant for 1 år

9. Valg af en bilagskontrollant for 1 år Suzanne Baadsgaard modtager genvalg

10. Valg af en bilagskontrollantsuppleant for 1 år Vagn Olsen modtager genvalg

11. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forud for generalforsamlingen kl. 18,00 serveres der smørrebrød, en øl eller vand og en snaps.

Af hensyn til dette er tilmelding nødvendig Bestilling af mad kan ske på mail til Hanne Ilkjær senest den 12. april.

madbestill@gmail.com

 

Eller på telefon til Anne Juul 61 10 35 60 den 12. april mellem kl. 10,00 – 17,00.

Med venlig hilsen og på gensyn

p.b.v.

Anne Juul

formand

 

Husk

Der er ryge forbud på skolens matritlen.

Visens Venner Kalundborg